BMW

Kannentiiviste (MLS) 83.00mm, BMW B38
Yläpään tiivistesarja BMW M10
Yläpään tiivistesarja BMW M10B18
Yläpään tiivistesarja BMW M10B16
Yläpään tiivistesarja BMW M10
Yläpään tiivistesarja BMW M10B18/20
Yläpään tiivistesarja BMW M10B18
Yläpään tiivistesarja BMW M20B25
Yläpään tiivistesarja BMW M50/M52
Venttiilinvarrentiivistesarja BMW M2X/M5X
Venttiilinvarrentiivistesarja BMW S50
Venttiilikopantiivistesarja BMW M5X =>9/92
Venttiilikopantiivistesarja BMW M5X 10/92=>
Alapään tiivistesarja BMW S50B32
Alapään tiivistesarja BMW M30
Alapään tiivistesarja BMW S38B36/B38

Uudet tuotteet

Kannentiiviste (MLS) 78.00mm BMW/Mini/PSA
Täydellinen tiivistesarja BMW M60B40
Venttiiinvarrentiiviste (16 kpl)
Kannentiiviste (MLS) 83.00mm, BMW B38
Täydellinen tiivistesarja BMW N54B30A
Imusarjantiiviste BMW/Ford/Volvo
Yläpään tiivistesarja BMW S38B38
Kannentiiviste XX.XXmm/1.675mm BMW N57D30
Yläpään tiivistesarja BMW N57D30
Imusarjantiiviste BMW M20B20/-B23/-B27